O mnie

Idea Banku Żywności opiera się na prostych założeniach: ograniczenie niedożywienia poprzez racjonalne zagospodarowanie nadwyżek żywności oraz zapobieganie zjawisku jej marnowania. Wszystkie działania podejmowane przez Bank u swych fundamentów posiadają te właśnie cele. Wiąże się to bezpośrednio z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym.

Naszym celem jest:

-zapobieganie marnowaniu żywności oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie;
-wykorzystanie pozyskanej żywności na rzecz osób potrzebujących za pośrednictwem organizacji i instytucji wspierających te osoby.

Zasady działania Banku Żywności:

-zasada non-profit realizowana poprzez pozyskiwanie żywności oraz jej rozdział;
-zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem.

Sposoby działania Banku Żywności:

-wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze;
-pozyskiwanie żywności, szczególnie niehandlowej, w uszkodzonych opakowaniach, o krótkich terminach przydatności do spożycia;
-gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna, szybka dystrybucja;
-promowanie postaw przeciwdziałających marnowaniu żywności lub jej utylizacji;
-edukacja w zakresie prawidłowego odżywiania i kształtowania postaw społecznych.

Idea utworzenia Banku Żywności w Siedlcach narodziła się w 2000 roku. Pięciu przedstawicieli już istniejących organizacji utworzyło grupę inicjatywy, która podjęła się wykonania prac organizacyjno-technicznych, niezbędnych do przygotowania i zwołania zebrania założycielskiego które odbyło się 7 grudnia 2000 roku. Początek był bardzo skromny i trudny, ale założycielom nie brakowało zapału dzięki czemu placówka mogła się rozwijać.

13 lipca 2001 roku Bank Żywności w Siedlcach został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Warszawie. Powstał z potrzeby niesienia wsparcia ludziom biednym i potrzebującym, a jednocześnie konieczności zapobiegania marnotrawstwu żywności. W tym samym roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, zorganizowaliśmy pierwszą zbiórkę żywności na terenie miasta Siedlce. Zebraną żywność przekazaliśmy piętnastu organizacjom które wtedy były zrzeszone w siedleckim Banku Żywności. Organizacja rozwijała się bardzo dynamicznie. W 2002 roku pozyskaliśmy 44 tony żywności o łącznej wartości 227.950 zł. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszej społecznej w 2004 roku przystąpiliśmy do programu FEAD i akcji "Podziel się posiłkiem".

Ciężka i wytrwała praca sprawiła, że Bank Żywności w Siedlcach obecnie zrzesza 109 organizacje pod opieką których znajduje się około 18.000 osób. Obszar działalności Banku obejmuje miasto Siedlce oraz powiaty: Garwolin, Łosice, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów oraz Ostrów Mazowiecka. Corocznie organizowane są dwie świąteczne zbiórki żywności oraz zbiórka w ramach akcji "Podziel się posiłkiem"

Moje Oferty