Regulamin konkursów

Regulamin

1. Zwycięzca deklaruje odbiór nagrody osobiście. Adres pod którym będzie na niego oczekiwać, zostanie mu podany po losowaniu. Nie odebrana nagroda w podanym terminie zostanie przekazana np. bibliotece lub na inny konkurs.
2. Nagrody nie podlegają reklamacji, wymianie, itp.
3. W jednym konkursie można brać udział tylko raz.
4. W danym konkursie może brać udział tylko jedna osoba, zamieszkała pod wspólnym adresem.
5. W przypadku kiedy nagroda będzie wysyłana pocztą, nie bierzemy odpowiedzialności za roszczenia z tytułu jej nie doręczenia.
6. Organizator konkursu nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów technicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy w komunikacji telefonicznej, email, itp.
7. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Radio Chrześcijanin lub fundatora nagrody dla potrzeb jej dostarczenia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.)

Zgłoszenie swojego udziału do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.