Zeznania roczne VAT-11 Rozliczenia PIT, Zwrot za materiały budowlane VZM, Sporządzanie ewidencji środków trwałych, Prowadzenie ewidencji ksiąg handlowych, Sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych

Usługi – Zakres prowadzenia:
– wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze );
– ewidencje podatki VAT
– ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
– rozliczenie właścicieli;
– sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych); rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych)
Rozliczenia roczne, wypełnianie PIT, rozliczenia zwrotu za materiały budowlane VZM

Świadczymy usługi związane z prowadzeniem:
– księgi rachunkowe
– karta podatkowa
– ryczałt ewidencjonowany
– książka przychodów i rozchodów
– deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS
– rozliczenia ZUS
– rozliczenia różnic VAT w budownictwie

NIE TYLKO ZUS i US…

Pomoc przy wypełniania wniosków o dotacje unijne z UP

Komentarze

Zostaw komentarz