Bezpłatne* Szkoły Policealne i Licea Ogólnokształcące

Wszystkie Licea i Szkoły Policealne Cosinus są bezpłatne*, nie ma żadnych ukrytych kosztów.
Oznacza to, że przez cały okres kształcenia za naukę nic nie zapłacisz.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej

w szkołach COSINUS realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN,
przeprowadzamy zewnętrzne egzaminy zawodowe i maturalne,
wydajemy legitymacje
wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS itp.,
wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

*szczegóły w sekretariacie szkoły

Komentarze

Zostaw komentarz